Giảng viên

Cô giáo Nguyễn Hồng Nhung

  12/10/2012

Cô Hồng Nhung giảng viên bộ môn Piano

Đọc tiếp

Cô Hoa Chanh

  12/6/2012

Cô Hoa Chanh giảng viên Piano và Organ

Đọc tiếp

Cô giáo Thu Ngần

  12/5/2012

Giảng viên Piano và Organ

Đọc tiếp

Thầy Phạm Hồng Thắng

  12/5/2012

Thầy Phạm Hồng Thắng – Phó giám đốc

Đọc tiếp

Cô giáo Phạm Thúy

  12/5/2012

Giảng viên chính thức bộ môn guitar

Đọc tiếp

Thầy giáo Trần Minh Khôi

  12/5/2012

Giảng viên chính bộ môn thanh nhạc

Đọc tiếp

Cô giáo Phan Phương Trinh

  12/5/2012

Giảng viên bộ môn piano và organ

Đọc tiếp

Cô giáo Đặng Mai Khuê

  12/5/2012

Giảng viên bộ môn piano và organ

Đọc tiếp

Thầy giáo Trần Duy

  11/29/2012

Giám đốc trung tâm khuyến nhạc Kidmusic

Đọc tiếp