Gương mặt học sinh

Học viên Hà Uyên

  12/18/2012

Học viên Hà Uyên với tác phẩm Silent Night
Đánh giá: 3*

Đọc tiếp

Học viên Hoàng Khánh Linh

  12/8/2012

Học viên Hoàng Khánh Linh với tác phẩm "Love is blue"
Đánh giá: 3*

Đọc tiếp

Học viên lớp piano Đỗ Quyên

  12/6/2012

Học viên lớp piano điện Đỗ Quyên
Đánh giá: 3*

Đọc tiếp

Học viên Nguyễn Mai Anh

  12/6/2012

Học viên Nguyễn Mai Anh với bài hát "em yêu trường em"
Đánh giá: 3*

Đọc tiếp

Học viên Nguyễn Hà Phương lớp piano điện

  12/8/2012

Học viên Nguyễn Hà Phương với tác phẩm Sonatine của Clementi
Đánh giá 4*

Đọc tiếp

Học viên Võ Khuê Vân

  12/8/2012

Học viên Võ Khuê Vân với tác phẩm "Kỷ niệm tuổi thơ"
Đánh giá 4*

Đọc tiếp

Học viên Nguyễn Hà Phương

  12/5/2012

Học viên Nguyễn Hà Phương với tác phẩm Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ (March Turkey)
Đánh giá: 5*

Đọc tiếp

Hòa tấu piano 4 tay Khánh Trang và Quốc Bảo

  12/5/2012

Hòa tấu piano 4 tay Khánh Trang và  Quốc Bảo trich nhạc phim Secret
Đánh giá: 5*

Đọc tiếp

Học viên Quốc Bảo

  12/5/2012

Học viên Quốc Bảo với tác phẩm Le Lac de Come
Đánh giá: 5*

Đọc tiếp

Học viên Trần Khánh Trang

  12/5/2012

Học viên Trần Khánh Trang với tác phẩm "Niềm say đắm ở xứ sở nàng Eva"
Đánh giá 5*

Đọc tiếp